skip to Main Content

Slide

Proč studovat televizi a rozhlas?

• Televize a rádio jsou zásadními médii 20. a 21. století s ohromným kulturním a ekonomickým významem. Mluvíme i o internetových televizích a rádiích, komunitních médiích, YouTube, Netflixu a torrentech či audioknihách.

• Televizní stanice i rádia stále budou potřebovat odborníky, kteří rozumí dramaturgii televizních a rozhlasových seriálů i dokumentů, způsobům jejich produkce a marketingu, historickým proměnám žánrů či publikům, které televizi a rádio konzumují.

• Schopnost pochopit, jak fungují obrazová a zvuková média bude na trhu práce ceněnou dovedností. Bude potřeba i těch, kteří o televizi a rádiu umí psát a učit. Nebo kteří budou rozhodovat o podpoře kulturních projektů ve státních fondech a dalších institucích.

• Natočit mluvené slovo nebo krátké video zvládne s mobilem každý. Mít svůj vlastní pořad ve studentském rádiu ale není jen tak. Staň se součástí univerzitního rádia UP AIR.

Co u nás můžeš studovat?

Přihlásit se můžeš  k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Televizní a rozhlasová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Filmová studia, nebo Divadelní studia, staneš se tak „kmenovou“ studentkou či studentem naší katedry.

Dobře míněná rada zní: pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi nabízených oborů ( TV + rozhlas s filmem či divadlem), absolvuješ pouze jeden přijímací pohovor (spíše motivační rozhovor) a komise může zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z oborů. Lze předpokládat, že pokud se lépe orientuješ v oblasti televize, tak brzo doženeš mezery třeba v oboru filmových či divadelních studií.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Obor zaměřený na televizi a rozhlas je jediný ve střední Evropě. Kombinuje tradiční uměnovědný zájem o dramaturgii či žánry s aktuálními problémy digitální kultury či internetového pirátství, ale i prakticky orientovanou výukou.

• Spolupracujeme s televizemi a rádii, takže se budeš účastnit pracovních stáží, podílet se na organizaci festivalů jako AFO nebo Prix Bohemia Radio, tvořit vlastní pořady nebo spolupracovat s analytiky České televize.

• TV a radio studies je mladý progresivní obor, ale teoreticky zatím málo podchycený. Diplomky z tohoto oboru jsou často prakticky zaměřené, čtené a vítané lidmi z konkrétních médií.

• Podporujeme studentskou vědeckou a publikační činnost. Již od druhého ročníku můžeš psát články, blogy, studie, stát se součástí vědeckého týmu, dělat rozhovory, publikovat recenze.

• Vyjedeš na studijní stáž na partnerské univerzity v Nizozemí, Německu či Itálii, kde probíhá výuka i v angličtině.

• Máme univerzitní rádio UP AIR, jehož centrum sídlí právě na naší katedře. Můžeš mít vlastní zcela svobodný, necenzurovaný pořad, produkovat, moderovat, psát, točit. Nebo využij Audiovizuálního centra UP, kde můžeš natáčet a stříhat reportáže i vlastní tvorbu.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty studentů. Využij divadelní sál, zapoj se do pořádání televizního festivalu, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, natoč si vlastní rozhlasovou hru, natoč video, uspořádej přednáškový cyklus na své střední škole. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Jako bloger, správce sociálních sítích nebo jako redaktor můžeš přispívat na dvě stránky spravované z naší katedry – Television Think Tank a RadioDock.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města výrazně spoluformují sami studenti.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Uplatníš se jako rozhlasový a televizní dramaturg, tiskový mluvčí, kreativní i výkonný producent v televizi, v rádiu nebo v audionakladatelství.

• Budeš mít základy moderace a vedení rozhovoru, zvládneš střih i montáž jednoduchého pořadu, naučíš se, jak dramatizovat literární text a jak napsat dialog. Jako teoreticky vzdělaný praktik budeš vítaným kreativcem v soukromém i veřejnoprávním sektoru.

• Větší města tě uvítají jako kulturního producenta nebo můžeš vyniknout v kulturním managementu a fundraisingu.

• Můžeš pracovat jako mediální, televizní nebo rozhlasový publicista v novinách, na internetu nebo v přímo v médiích.

• Budeš schopen zapojit se do pořádání významných mediálních festivalů, odborných konferencí, zvládneš všechny profese, které s festivalovou produkcí souvisí. Na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, na festivalech Divadelní Flora, Divadelní svět, jihlavském festivalu filmových dokumentu, na rozhlasovém Prix Bohemia Radio a dalších akcích.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích, televizích, nakladatelstvích a podobně.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se archivací mediálních děl, teorií umění či výzkumem kulturního průmyslu.

Kam budeš moc vyjet studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Jakub Korda
Televizní seriály, vědecké dokumenty, reality TV – to jsou témata, o kterých budeme mluvit na mých seminářích a přednáškách. A jelikož jsem dlouho pracoval jako dramaturg a fundraiser na filmových festivalech, mým úkolem bude předat vám zkušenosti také z oblasti managementu kultury. Takže budete nejen analyzovat seriály, ale také zkoušet psát grantové projekty, tiskové zprávy a připravovat rozpočty.

Jan Motal
Budeme spolu diskutovat o etice médií, o žurnalistice, umění i místu médií ve veřejném prostoru. Na média nahlížím z perspektivy lidských práv, takže se často budeme věnovat i problematice svobody projevu, nestrannosti či angažovanosti mediálních tvůrců. Budeme se zamýšlet i nad tím, jak vést dialog s uměleckým dílem či jak nám dílo může pomoci vést dialogy vnitřní i vnější, mezilidské a mezikulturní. Na hranici filozofie, kulturní antropologie a dramaturgie budeme hledat střípky rozumění úkolu médií i hodnotě jednotlivého uměleckého díla.

Jana Jedličková
Mými tématy jsou zahraniční televizní seriály, jejich fanouškovství či reprezentace minorit v televizi. Na mých seminářích se jednoduše vše bude točit kolem televize a někteří z vás se mnou budou moci pracovat i v rámci celorepublikové platformy Television Think Tank, které šéfuji. O seriálech se mnou můžete bavit dnem a nocí!

Pavel Zahrádka
V současnosti se zabývám problematikou internetového pirátství a etikou kopírování. Dalším tématem mého výzkumu je analýza silných a slabých stránek produkce, distribuce a spotřeby audiovizuálních obsahů a příslušného legislativního rámce ČR a EU. V mých seminářích se rovněž budeme věnovat estetice a teorii i praxi umělecké kritiky, která je předpokladem úspěšné kurace kulturních obsahů. Kromě toho budete mít možnost spolupodílet se na mých výzkumných projektech a spolupracovat na expertních analýzách pro instituce kulturní správy.

Andrea Hanáčková
Nejraději vnímám svět ušima. Natáčím rozhlasové dokumenty, umím pro rozhlas zdramatizovat knížku, napsat pohádku nebo hru pro děti. V mých seminářích si vyzkoušíte vytvořit minutové hry, portrétní dokumenty, dramatizace, rozhovory, kritické texty a recenze. Učím rozhlas prakticky i teoreticky. Baví mě divadlo v rozhlase i rozhlas v divadle, hraniční žánry i alternativní způsoby učení. Můžete se mnou jezdit na rozhlasové festivaly anebo nějaký sami uspořádat!

Anna Gáborová
Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně. Budeme se ale potkávat i v Dokumentačním centru, kde budete pod mým dohledem pracovat na archivních výzkumech.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top